Menu główne

Rachunek szczegółowy

DrukujEXPORTUJ PDF

W obszarze Rachunek szczegółowy znajdziesz informacje o wysłanych wiadomościach, wykonanych połączeniach, a także przesyłanych danych w okresie rozliczeniowym, za który otrzymałeś fakturę.

rachunek szczegołowy

Rachunek szczegółowy podzielony jest na kilka części, w zależności od tego jakiego typu zdarzenia miały miejsce na Twoim numerze i czy były one wykonywane w kraju czy za granicą, Twój Rachunek szczegółowy może składać się z następujących części:

 • Rachunek szczegółowy - połączenia wykonane w kraju
 • Rachunek szczegółowy - połączenia wykonane w roamingu
 • Rachunek szczegółowy - wiadomości odebrane
 • Rachunek szczegółowy - przesyłanie danych w kraju
 • Rachunek szczegółowy - przesyłanie danych w roamingu
 • Rachunek szczegółowy - Usługi Orange World ABCD

Pod każdą z powyższych części znajduje się podsumowanie, w którym znajdują są następujące pozycje:

 • rodzaj połączenia - graficzne i słowne oznaczenie zaistniałego zdarzenia
 • liczba połączeń - wyrażona w jednostkach np. kB, minuty
 • w tym płatne - ilość zrealizowanych zdarzeń po przekroczeniu pakietu bezpłatnych jednostek
 • wartość brutto - całkowita wartość zrealizowanych zdarzeń uwzględniająca również zdarzenia wykonane w ramach bezpłatnych pakietów
 • do zapłaty - rzeczywista kwota naliczona za zrealizowane zdarzenia pomniejszona o zdarzenia zrealizowane w ramach pakietu bezpłatnych jednostek.

powrót