Menu główne

Jak przepisać usługi na inną osobę lub firmę?

krok 1
Skontaktuj się z osobą
lub reprezentantem
firmy przejmującej
usługę.
krok 2
Skompletujcie wymagane
dokumenty.
krok 3
Pobierzcie i uzupełnijcie formularz porozumienia.
Pobierz formularz

Zobacz przykładowo wypełniony formularz


Pobierz wniosek
(w przypadku śmierci abonenta)
krok 4
Wydrukujcie i podpiszcie uzupełniony formularz
(zarówno Klient przekazujący, jak i przejmujący).
krok 5
Prześlijcie podpisane formularze na adres:
Orange Polska S.A.
ul.Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice

lub udajcie się do salonu Orange
Złożenie dyspozycji cesji nie zawsze jest równoznaczne z realizacją zlecenia. Po weryfikacji otrzymacie
(mailem lub pisemnie) potwierdzenie realizacji lub informację o braku możliwości realizacji.
krok 1
Skontaktuj się z osobą
lub reprezentantem
firmy przejmującej
usługę.
krok 2
Skompletujcie wymagane
dokumenty.
krok 3
Pobierzcie i uzupełnijcie formularz porozumienia.
Pobierz formularz

Zobacz przykładowo wypełniony formularz
Wzór formularza

Pobierz wniosek
(w przypadku śmierci abonenta)
krok 4
Wydrukujcie i podpiszcie uzupełniony formularz
(zarówno Klient przekazujący, jak i przejmujący).
krok 5
Prześlijcie podpisane formularze na adres:
Orange Polska S.A.
ul.Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice

lub udajcie się do salonu Orange
Złożenie dyspozycji cesji nie zawsze jest równoznaczne z realizacją zlecenia. Po weryfikacji otrzymacie
(mailem lub pisemnie) potwierdzenie realizacji lub informację o braku możliwości realizacji.
czas
Czas
Do 7 dni kalendarzowych
Licząc od daty otrzymania kompletnych i poprawnie
wypełnionych dokumentów. Po otrzymaniu wymaganych
dokumentów, wyślemy na wskazany adres mailowy lub
korespondencyjny potwierdzenie przepisania usług.
koszt
Koszt
Zgodnie z cennikiem
maksymalnie 100 zł

Opłatę ponosi Klient przejmujący zobowiązanie.
Będzie ona doliczona do faktury. Opłata jest
pobierana za każdy przepisywany numer.
Warunkiem realizacji zlecenia jest brak zaległości wobec Orange.
czas
Czas
Od następnego
okresu rozliczeniowego

(pod warunkiem, że wymagane dokumenty zostaną
dostarczone przynajmniej 5 dni roboczych
przed jego rozpoczęciem)
koszt
Koszt
Bezpłatnie
(wyjątek - ISDN - zgodnie z cennikiem. Opłatę wnosi Klient
przejmujący zobowiązanie - będzie ona doliczona do faktury)
Warunkiem realizacji zlecenia jest brak zaległości wobec Orange.

Dotychczasowy klient

 • Uzupełniony formularz
 • Umowa spółki cywilnej
  (jeśli przekazującym usługę jest spółka cywilna,
  a dokumenty nie będą podpisane przez wszystkich wspólników)
 • Pełnomocnictwo notarialne, jeżeli zostało udzielone
  innej osobie do składania oświadczeń woli

Nowy klient

 • Uzupełniony formularz
 • Odpis z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru
  (dokumenty nie są wymagane, jeśli firma posiada
  rejestrację na stronie CEiDG, KRS i/lub GUS)
 • Zaświadczenie o nadaniu NIP (jeśli nowy właściciel
  nie jest jeszcze abonentem Orange)
 • Umowa spółki cywilnej, jeśli przejmującym usługę
  jest spółka cywilna, a dokumenty nie będą
  podpisane przez wszystkich wspólników
 • Pełnomocnictwo notarialne, jeżeli zostało udzielone
  innej osobie do składania oświadczeń woli

Dotychczasowy klient

 • Uzupełnionyformularz
 • Umowa spółki cywilnej
  (jeśli przekazującym usługę jest spółka cywilna,
  a dokumenty nie będą podpisane przez wszystkich wspólników)
 • Pełnomocnictwo notarialne, jeżeli zostało udzielone
  innej osobie do składania oświadczeń woli

Nowy klient

 • Uzupełnionyformularz
 • Odpis z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru
  (dokumenty nie są wymagane, jeśli firma posiada
  rejestrację na stronie CEiDG, KRS i/lub GUS)
 • Zaświadczenie o nadaniu NIP (jeśli nowy właściciel
  nie jest jeszcze abonentem Orange)
 • Umowa spółki cywilnej, jeśli przejmującym usługę
  jest spółka cywilna, a dokumenty nie będą
  podpisane przez wszystkich wspólników
 • Pełnomocnictwo notarialne, jeżeli zostało udzielone
  innej osobie do składania oświadczeń woli

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?