Jak połączyć usługi firmowe na jednym koncie?

Jeśli masz kilka usług mobilych w Orange, połącz je na jednym koncie i otrzymuj jedną, wspólną fakturę, którą opłacisz w jednym terminie i z jednym wspólnym numerem konta do wpłat.

Jak zgłosić?

Wybierz najwygodniejszy sposób, aby połączyć konta:

  • Zadzwoń pod *600 lub 510 600 600 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem oferty, z której korzystasz) - przygotuj dane do weryfikacji (kod abonencki lub ostatnią fakturę)
  • Udaj się do najbliższego salonu Orange
    Znajdź salon

Przed zleceniem połączenia kont upewnij się, że masz opłacone rachunki. W przypadku zaległości w płatnościach, konta nie zostaną połączone.
Zaloguj się i opłać fakturę

Pamiętaj, że złożenie zlecenia łączenia kont nie zawsze oznacza realizację zlecenia. Po weryfikacji otrzymasz mailem potwierdzenie realizacji lub informację o braku możliwości połączenia kont.

Termin

Konta zostaną połączone w ciągu 7 dni kalendarzowych, najpóźniej 7-go dnia okresu rozliczeniowego od zlecenia połączenia kont.

Opłata

Konta możesz połączyć bezpłatnie.

Powiąż konta w Mój Orange:

Jeśli chcesz dodatkowo zarządzać na jednym koncie w Mój Orange wszystkimi posiadanymi numerami,  powiąż je w Mój Orange.

Aby powiązać numery z kontem głównym podaj:

  • Login i hasło do konta (dla usług zarejestrowanych)
  • Numer usługi i dane autoryzacyjne (dla usług niezarejestrowanych)

Zawsze kiedy zalogujesz się na konto główne, będziesz mógł zarządzać wszystkimi powiązanymi z nim numerami. Wystarczy przełączyć się pomiędzy zakładkami - nie musisz za każdym razem się przelogowywać.

Po zalogowaniu do jednego z kont powiązanych, będziesz mógł zarządzać tylko tą konkretną usługą.