Menu główne

Jak zarejestrować numer na kartę?

DrukujEXPORTUJ PDF

Rejestracja w ofercie na kartę polega na przypisaniu Twoich danych osobowych do numeru w ofercie na kartę. Rejestracja danych jest bezpłatna.

Udając się do salonu zabierz ze sobą:

 • dokument potwierdzający tożsamość
 • dokumenty firmy (dokumenty potwierdzające nadanie NIP i REGON, zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS) oraz
 • kartę SIM, którą chcesz zarejestrować.

W Salonie Orange otrzymasz formularz rejestracyjny. Czytelnie go wypełnij i podpisz.

Prawidłowo wypełniony formularz powinien zawierać:

 • Twój numer telefonu
 • numer karty SIM
 • Twój numer NIP
 • Twój numer identyfikacyjny REGON
 • nazwę firmy
 • dane reprezentanta, czyli imię i nazwisko oraz numer PESEL
 • adres firmy (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy)
 • Twój czytelny podpis

Po wypełnieniu formularza, pracownik salonu zweryfikuje Twoje dane z dokumentem tożsamości, sprawdzi numer telefonu, a następnie dokona rejestracji w systemie.

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?