Co potrzebuję, by podpisać umowę na firmę?

Zapoznaj się z ofertą dla firm na www.orange.pl i wybierz propozycję najkorzystniejszą dla Ciebie. Przed wizytą w salonie przygotuj dowód osobisty i wszystkie niezbędne dokumenty. Pamiętaj, że umowę może podpisać tylko osoba pełnoletnia.

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, do zawarcia umowy z Orange powinieneś podpisać oświadczenie dotyczące zgody na weryfikację wiarygodności płatniczej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także przedstawić:

 • dowód osobisty (w przypadku reprezentanta - również upoważnienie wraz z pieczątką i podpisem osoby, która jest upoważniona zgodnie z dokumentami firmy) oraz
 • oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie numeru NIP oraz
 • oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie numeru REGON oraz
 • oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej lub oryginał odpisu z Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), z datą nie starszą niż 3 miesiące lub w przypadku:
  - notariusza
  - wypis z Wykazu Notariuszy prowadzonego przez Izbę Notarialną
  - adwokata
  - wypis z Okręgowej Rady Adwokackiej
  - radcy
  - wypis z Okręgowej Izby Radców Prawnych
  - lekarza
  - wypis z Okręgowej Izby Lekarskiej
  - rolnika
  - oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie numeru NIP oraz oryginał dokumentu potwierdzającego przyznanie numeru REGON
  - taksówkarza
  - licencja wydana przez ministra właściwego ds. transportu lub organ samorządu terytorialnego
  - agenta ubezpieczeniowego
  - wypis z rejestru agentów ubezpieczeniowych