uzgodnienia branżowe w Orange Polska

uzgodnienia branżowe w Orange Polska

DrukujEXPORTUJ PDF

Od 1.03.2011 pobierane są opłaty od podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych za uzgodnienia branżowe składane w Orange Polska S.A.

Opłacie podlegają następujące czynności:

  • uzgodnienie dostarczonej dokumentacji w zakresie kolizji infrastruktury Orange Polska S.A z planowanymi inwestycjami
  • uzgodnienie /opiniowanie projektów, dla których wcześniej wydane zostały warunki techniczne
  • uzgodnienie podkładów mapowych do celów projektowych

Opłacie nie podlegają czynności związane z:

  • przygotowaniem warunków technicznych na przebudowę infrastruktury Orange Polska S.A.

Krok 1

W celu uzgodnienia dokumentacji wypełnij i podpisz wniosek, otrzymasz go w siedzibach Działów Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze zajmującymi się uzgodnieniami z ramienia Orange Polska S.A. lub pobierzesz ze strony internetowej.

Do wniosku dołącz:

  • jeden egzemplarz dokumentacji (projekt zagospodarowania terenu lub podkłady mapowe do celów projektowych)
  • pełnomocnictwo inwestora (do zaciągania zobowiązań finansowych)

Komplet dokumentów możesz złożyć osobiście w Dziale Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze lub wysłać pocztą. 

Krok 2

Pracownik Działu Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze na podstawie cennika oraz przesłanych informacji i dokumentacji obliczy wysokość opłaty, jaka będzie pobrana za uzgodnienie.

Wysokość opłaty jest uzależniona od złożoności dokumentacji i długości projektowanej infrastruktury. Fakturę za wykonaną usługę otrzymasz pocztą.

Informację o wysokości opłaty otrzymasz mailem lub telefonicznie. Jeśli zostanie ona przez Ciebie zaakceptowana, dokumentację uznaje się za uzgodnioną. Jeżeli nie zgodzisz się z wyliczoną kwotą, dokumentacja zostanie odesłana do Ciebie bez uzgodnienia.

Uzgodnioną dokumentację możesz odebrać osobiście lub zostanie odesłana do Ciebie pocztą.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?