Menu główne

uzgodnienia branżowe w Orange Polska S.A.

Od 3.02.2015 pobierane są opłaty od podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych za uzgodnienia branżowe składane w Orange Polska S.A.

Opłacie podlegają następujące czynności:

  • uzgodnienie dostarczonej dokumentacji w zakresie kolizji infrastruktury Orange Polska S.A z planowanymi inwestycjami
  • uzgodnienie /opiniowanie projektów, dla których wcześniej wydane zostały warunki techniczne
  • uzgodnienie podkładów mapowych do celów projektowych
  • przedłużenie ważności uzgodnenia - prolongata

Opłacie nie podlegają czynności związane z:

  • przygotowaniem warunków technicznych na przebudowę infrastruktury Orange Polska S.A.

Krok 1

W celu uzgodnienia dokumentacji należy wypełnić i podpisać wniosek, znajdujący się poniżej na stronie lub pobranie w siedzibach Wydziałów lub Działów Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze zajmującymi się uzgodnieniami z ramienia Orange Polska S.A.

Do wniosku należy dołącz:

  • dwa egzemplarze dokumentacji (projekt zagospodarowania terenu lub podkłady mapowe do celów projektowych)
  • pełnomocnictwo inwestora do zaciągania zobowiązań finansowych (w przypadku, gdy wnioskodawcą był inny podmiot niż inwestor)
  • Komplet dokumentów możesz złożyć osobiście w Wydziale lub Dziale Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze albo wysłać pocztą. Wykaz siedzib Wydziałów, Działów Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze. Sprawdź

Krok 2

Pracownik Wydziału lub Działu Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze na podstawie cennika oraz przesłanych informacji i dokumentacji wyliczy wysokość opłaty, która zostanie pobrana za uzgodnienie.

Wysokość opłaty jest uzależniona od zakresu i złożoności dokumentacji projektowej, projektu zagospodarowania. Faktura za wykonaną usługę zostanie dostarczona drogą pocztą. Opłaty nie są pobierane w siedzibach Wydziału, Działu Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze.

Pracownik Orange Polska jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności przedstawionego wniosku z zakresem deklarowanym, a długością przedstawioną do uzgodnienia w projekcie. W przypadku rozbieżności z długością wskazaną we wniosku, a projektem Pracownik Orange Polska nanosi poprawki we wniosku i informuje Wnioskodawcę telefonicznie lub mailowo o zmianie długość oraz kwoty opłaty za uzgodnienie.

Uzgodnioną dokumentację możesz odebrać osobiście w siedzibie Wydziału lub Działu Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze lub zostanie odesłany pocztą na wskazany adres we wniosku.

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?