Polecenie Zapłaty dla firm

DrukujEXPORTUJ PDF

Polecenie Zapłaty polega na automatycznym obciążaniu Twojego rachunku bankowego kwotami zobowiązań, wynikających z faktur wystawianych za świadczone usługi. Korzystając z Polecenia Zapłaty masz pewność, że należność wpłynie w wymaganym terminie. Zachowujesz pełną kontrolę i dostęp do operacji dokonywanych na Twoim rachunku bankowym, otrzymując wyciąg bankowy, a od usługodawcy oryginał faktury.

Wybierając tę formę płatności masz także możliwość obniżenia kosztów regulowania rachunków, ponieważ większość banków pobiera niższe opłaty lub w ogóle nie nalicza prowizji od płatności przez Polecenie Zapłaty.

jeśli chcesz uruchomić Polecenie Zapłaty

Krok 1

Możesz uruchomić Polecenie Zapłaty samodzielnie w swoim banku. Skorzystaj z systemu bankowości elektronicznej lub zamów usługę na infolinii.

BZ WBK - infolinia 1 9999

Citi Handlowy - system bankowości elektronicznej Citibank Online, infolinia CitiPhone: 801 32 24 84 lub 22 692 24 84

mBank - serwis transakcyjny mBank.pl, mLinia: 801 300 800 lub
42 630 08 00

ING Bank Śląski - system bankowości internetowej ING BankOnLine

PEKAO S.A - system bankowości elektronicznej Pekao24, infolinia TelePekao: 800 380 380 lub 42 683 83 80

BPH S.A. - system bankowości elektronicznej Sez@m, infolinia:
801 801 401 lub 58 308 50 17

Krok 2

Jeżeli bank, w którym posiadasz rachunek, nie umożliwia samodzielnego uruchomienia usługi, możesz to zrobić za pośrednictwem Orange. Wypełnij druk zgody na obciążenie rachunku przez Polecenie Zapłaty, w tym celu:

 • wejdź i
 • skorzystaj z formularza.
 • zadzwoń pod numer 801600600 - klienci usług stacjonarnych (formularz zgody otrzymasz pocztą z dołączoną kopertą zwrotną) lub pod numer *600 lub 510 600 600 - klienci usług mobilnych (formularz otrzymasz pocztą).

Krok 3

Wydrukuj i wypełnij a następnie podpisz obydwie części formularza. Podpis na druku zgody musi być zgodny ze wzorem podpisu, złożonym przez Ciebie w banku na karcie wzoru podpisu.

Krok 4

Wyślij wypełniony i podpisany oryginał formularza zgody na adres:

Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice

Wypełniony oryginał formularza możesz także pozostawić w salonie Orange.

Krok 5

Po otrzymaniu oryginału dokumentów jeden formularz zgody zostanie przesłany do Twojego banku w celu weryfikacji, drugi pozostanie w Orange.

Informację o Poleceniu Zapłaty znajdziesz na fakturze, a jeżeli korzystasz z usług mobilnych to w ciągu 14 dni od daty otrzymania formularza zgody, otrzymasz wiadomość SMS z informacją o uruchomieniu Polecenia Zapłaty.

jeśli chcesz zrezygnować z Polecenia Zapłaty

 • wypełnij formularz rezygnacji z Polecenia Zapłaty - znajdziesz go poniżej artykułu, lub jeżeli korzystasz z usług stacjonarnych zamówisz go w wersji papierowej pod numerem 801 505 505
 • wydrukuj i podpisz formularz rezygnacji
 • wyślij oryginał dokumentu na adres:

  Orange Polska S.A.
  ul. Jagiellońska 34
  96-100 Skierniewice

Wypełniony oryginał formularza możesz także pozostawić w salonie Orange.

Usługa zostanie wyłączona natychmiast po otrzymaniu dyspozycji. Jeśli korzystasz z usług mobilnych otrzymasz wiadomość SMS z informacją o wyłączeniu Polecenia Zapłaty.

Rezygnacja z usługi nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

jeśli zmienisz bank lub numer konta bankowego

aby nadal korzystać z Polecenia Zapłaty

 • ponownie wypełnij formularz zgody na obciążanie rachunku w formie Polecenia Zapłaty.
 • wyślij wypełniony i podpisany oryginał formularza zgody na adres:

  Orange Polska S.A.
  ul. Jagiellońska 34
  96-100 Skierniewice

Wypełniony oryginał formularza możesz także pozostawić w salonie Orange.

jeśli chcesz, aby Twoje faktury były opłacane z konta innej osoby

Krok 1

Polecenie Zapłaty może być realizowane z rachunku bankowego osoby trzeciej. W takim przypadku formularz powinien wypełnić i podpisać właściciel rachunku bankowego, z którego będą realizowane płatności. W polach: nr telefonu i identyfikator płatności (dla klientów usług stacjonarnych jest to nr ewidencyjny, dla klientów usług mobilnych nr konta abonenckiego) powinny być zamieszczone dane Klienta Orange.

Krok 2

Wyślij wypełniony i podpisany oryginał formularza zgody na adres:

Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice

Wypełnione oryginały dokumentów możesz również pozostawić w salonie Orange.

Krok 3

Po otrzymaniu oryginałów dokumentów, wyślemy je do banku właściciela konta w celu weryfikacji. Informację o Poleceniu Zapłaty znajdziesz na fakturze, a jeżeli korzystasz z usług mobilnych to w ciągu 14 dni od daty otrzymania formularza zgody, otrzymasz SMS z informacją o jego uruchomieniu.

Jeśli chcesz zrezygnować z Polecenia Zapłaty, właściciel konta, z którego dokonywana jest płatność powinien:

 • wypełnić formularz rezygnacji z Polecenia Zapłaty
 • wysłać odręcznie podpisany oryginał formularza rezygnacji na adres:

  Orange Polska S.A.
  ul. Jagiellońska 34
  96-100 Skierniewice

Wypełniony druk możesz również pozostawić w salonie Orange.

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?
wirtualny doradcazdalny dostęp