okres rozliczeniowy

DrukujEXPORTUJ PDF

co to jest okres rozliczeniowy?

Okres rozliczeniowy to przedział czasowy, za który zostaje wystawiona faktura.
W Orange rozliczeń za świadczone usługi dokonuje się w stałych, miesięcznych okresach:

 • w przypadku usług stacjonarnych rozpoczynają się one odpowiednio 1, 4, 6, 10, 14, 16, 19, 24 i 26 dnia miesiąca. W sumie jest 9 okresów rozliczeniowych.
 • w przypadku usług mobilnych okresy rozliczeniowe rozpoczynają się odpowiednio 1, 4, 6, 10, 14, 16, 19, 24, 26, 29 dnia miesiąca. W sumie jest 10 okresów rozliczeniowych.

Każdy numer abonencki w mobilnej sieci Orange jest przypisany do jednego z tych okresów.

Najczęściej jest to okres rozliczeniowy najbliższy dacie podłączenia telefonu do sieci. Np. Twój telefon jest włączony do sieci od 22 dnia miesiąca. Najbliższy tej dacie okres rozliczeniowy zaczyna się 24 i trwa do 23 następnego miesiąca.

jak zmienić okres rozliczeniowy?

Jeśli przypisany okres rozliczeniowy i związany z nim termin płatności za fakturę wystawioną przez Orange nie jest dla Ciebie dogodny możesz zlecić jego zmianę. Zadzwoń do Orange Biura Obsługi Klienta pod numer *100 lub 510100100 (koszt połączenia zgodny z cennikiem). Zmiana jest bezpłatna i następuje po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.

Pamiętaj, że zmiana okresu rozliczeniowego nie będzie możliwa, gdy:
 • na koncie znajduje się choć jeden numer w ofercie Mix
 • numery na koncie są nieaktywne (np. numery zostały odłączone od sieci z powodu zaległości w płatnościach)
 • Twój numer znajduje się na subkoncie (koncie podrzędnym pod konto główne np. pracodawcy)
Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?
 • Czy okres rozliczeniowy, który jest przypisywany do numeru telefonu to najbliższy okres po podłączeniu telefonu do sieci?

  Jeśli jesteś klientem usług mobilnych to po włączeniu do sieci, Twój numer zostanie przypisany do najbliższego okresu rozliczeniowego. Od tej zasady są dwa wyjątki:

  • jeśli włączysz numer na istniejącym już koncie (np. jako drugi numer) to obowiązujący będzie okres rozliczeniowy już istniejący na tym koncie
  • jeśli włączysz numer np. w dniu będącym ostatnim dniem okresu rozliczeniowego np. 3, 5, 9, itd. W takiej sytuacji numer zostanie przypisanydo następnego w kolejności okresu rozliczeniowego np. numer aktywowany 3 dnia miesiąca będzie miał okres rozliczeniowy rozpoczynający się 6.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Co to jest przedpłata abonamentu?

  Przedpłata abonamentu to pozycja, która będzie się pojawiała na każdym załączniku do Twojej faktury, aż do zakończenia umowy. Jest to opłata za abonament, który wybrałeś.

  Przykład:

  Twój okres rozliczeniowy rozpoczyna się 4.10. Na fakturze pojawi się pozycja przedpłata za okres od 4.10 do 3.11.

  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Jak mogę dowiedzieć się jaki mam okres rozliczeniowy?

  Jeśli jesteś klientem usług stacjonarnych Twój okres rozliczeniowy pokrywa się z miesiącem kalendarzowym.

  Jeśli jesteś klientem usług mobilnych Twój okres rozliczeniowy sprawdzisz na swojej fakturze lub po zalogowaniu się do Orange On-line w zakładce Podsumowanie, w części Informacje o płatnościach.

  Czy te informacje okazały się przydatne?
wirtualny doradcazdalny dostęp