Faktura za usługi mobilne Orange dla klientów
biznesowych

Faktura za usługi mobilne Orange dla klientów
biznesowych

DrukujEXPORTUJ PDF

Faktura za usługi Orange składa się z zasadniczej faktury VAT oraz z załączników zawierających rozliczenia opłat dla konta i kontraktu.
Poniżej znajdziesz przykładową fakturę wraz z objaśnieniami, a jeżeli chcesz zobaczyć swoją fakturę, zaloguj się na portalu.

zobacz swoją fakturę

numer 1 numer i nazwa dokumentu

Numer 2 data wystawienia faktury - przypada na pierwszy dzień po zakończeniu okresu rozliczeniowego na koncie Klienta.

Numer 3dane wystawcyUWAGA! Od 1 stycznia 2014 dane wystawcy faktury to Orange Polska S.A.

- czyli dane operatora sieci Orange - nazwa i adres, NIP oraz numer kontaktowy do Orange Biura Obsługi Klienta.

Numer 4 dane nabywcy - nazwa i adres główny firmy, na którą zarejestrowany jest numer telefonu.

Numer 5 adres wysyłki - adres korespondencyjny firmy oraz data nadania wysyłki w przypadku tradycyjnej faktury.

Numer 6 podsumowanie opłat dla konta - zestawienie opłat dla całego konta abonenckiego za okres rozliczeniowy.
dowiedz się więcej

Numer 7 podsumowanie konta - stan rozliczenia konta abonenckiego.
dowiedz się więcej

Numer 8 termin płatności - informacja o dniu, w którym należność za fakturę powinna wpłynąć na rachunek bankowy operatora.
Uwaga! Przy dokonaniu wpłaty należy mieć na uwadze wydłużony czas operacji bankowych, który może trwać nawet do kilku dni.

Numer 9 kwota do zapłaty - suma wszystkich opłat dla konta abonenckiego, wynikająca z korzystania z usług operatora w okresie rozliczeniowym.
Uwaga! Kwota do zapłaty dotyczy opłat za wskazany okres rozliczeniowy, dlatego może różnić się od kwoty wykazanej w pozycji saldo PLN, w Podsumowaniu konta.

Numer 10 druk wpłaty (przelewu) - obszar ten zawiera dokument wpłaty (przelewu) do wykorzystania przez nabywcę do opłacenia należności.
dowiedz się więcej

Podsumowanie opłat dla konta. Kliknij aby poznać szczegóły Podsumowanie konta. Kliknij aby poznać szczegóły Druk wpłaty-przelewu. Kliknij aby poznać szczegóły

Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?