przykładowa faktura za usługi mobilne dla firm

DrukujEXPORTUJ PDF

Poniżej znajdziesz przykładową fakturę dla klientów usług mobilnych wraz z objaśnieniami. Składa się ona z faktury VAT oraz z załączników zawierających rozliczenia opłat dla konta i kontraktu.

Zobacz także prezentację przykładowej faktury za usługi stacjonarne.

Swoją bieżącą fakturę pobierzesz po zalogowaniu się

obejrzyj film o fakturze

wzór faktury VAT

numer konta klienta - to Twój numer w Orange, który ułatwia kontakt z nami

opłaty naliczone w okresie - podsumowanie opłat za usługi, z których korzystałeś w okresie objętym fakturą

data płatności i kwota do zapłaty - termin podany na fakturze to dzień, w którym Twoja wpłata powinna znaleźć się na koncie bankowym Orange

adres do korespondencji - adres pocztowy do korespondencji z Orange

opłaty za pierwszą i kolejne faktury

wzór załącznika dla konta

W załączniku dla konta znajdziesz informacje o opłatach dotyczących całego Twojego konta abonenckiego, czyli za wszystkie usługi łącznie.

obroty brutto dla konta - informacja o Twoim poprzednim stanie konta oraz data i kwota ostatniej wpłaty. Jeśli spóźniłeś się z płatnością dodatkowo może pojawić się, kwota naliczonych odsetek. Ponadto znajdziesz tu kwotę bieżącej faktury. Wszystkie te opłaty składają się na stan Twojego konta na dzień wystawienia faktury

na pierwszej fakturze poprzedni stan konta wynosi 0 zł

opłaty doliczone - pole to występuje wówczas, gdy zostały naliczone odsetki za nieterminową płatność lub opłacasz raty za sprzęt

opłaty bieżące za telefony i naliczone na poziomie konta - w tym miejscu znajdziesz zestawienie opłat oraz odliczeń, które składają się na kwotę Twojej bieżącej faktury:

 • bieżące opłaty za poszczególne numery np. telefon, internet, z których korzystasz
 • rabaty, czyli odliczenia np. z tytułu promocji Orange Open

wzór załącznika dla kontraktów

W załączniku dla numeru znajdziesz informacje o opłatach za poszczególne usługi, zaprezentowane oddzielnie za każdy numer.

opłaty miesięczne i połączenia wykonane w kraju - zestawienie opłat miesięcznych (opłat abonamentowych) i opłat za połączenia wykonane w kraju. Znajdziesz tu także opłaty za połączenia w roamingu jeżeli takie miały miejsce

na pierwszej fakturze w tym miejscu dodatkowo może pojawić się: opłata za podłączenie karty SIM (aktywacja) oraz wyrównanie abonamentu za okres od dnia podłączenia numeru do dnia wystawienia faktury

 podsumowanie - połączenia wykonane w kraju- w tym obszarze znajdziesz szczegółowe informacje o opłatach naliczonych za rozmowy, SMS-y, MMS-y w oraz przesyłanie danych w kraju. Znajdziesz tu także podsumowanie - połączenia wykonane i odebrane w roamingu, jeśli takie miały miejsce

rozliczenie połączeń w ramach usług dodatkowych- w tym miejscu znajdziesz podsumowanie minut lub innych jednostek rozliczeniowych przyznanych w abonamencie oraz w ramach usług dodatkowych

Czy informacje zawarte w artykule okazały się wystarczające?
 1.  Kiedy otrzymam pierwszą fakturę?

  Pierwsza faktura najczęściej jest wystawiana kilka lub kilkanaście dni po zawarciu umowy, co oznacza, że najprawdopodobniej otrzymasz ją przed upływem miesiąca od aktywacji numeru.

  Jeżeli oczekujesz na pierwszą fakturę, sprawdź na umowie, jaka forma otrzymywania faktury została przez Ciebie wskazana podczas zawierania umowy. W przypadku wyboru e-faktury nie otrzymasz jej pocztą tradycyjną - zostanie ona wysłana do Ciebie na adres e-mail lub na Twoje konto na portalu Orange on-line, w zależności od wybranej przez Ciebie opcji.

 2. Jak są naliczane opłaty abonamentowe w pierwszej fakturze?

  Zgodnie z cennikiem opłaty abonamentowe naliczane są z góry, czyli w formie przedpłaty za kolejny okres rozliczeniowy. W pierwszej fakturze, poza pełną przedpłatą abonamentu za kolejny okres, pojawi się także wyrównanie abonamentu za czas od dnia włączenia numeru do dnia zakończenia bieżącego okresu rozliczeniowego uwzględnionego w tej fakturze.

  Wyjaśnimy to na przykładzie:

  Numer został zakupiony w ofercie, w której podstawowy abonament wynosi 69,90 zł brutto. Aktywacja tego numeru nastąpiła 02.07.2014r. a, stały okres rozliczeniowy, przypisany został  od 10 dnia danego miesiąca 9 dnia miesiąca następnego.

  W tym przypadku pierwsza faktura została wystawiona w dniu 10.07.2014r. a okres rozliczeniowy zaprezentowany na pierwszej fakturze obejmuje przedział czasowy od 02.07.2014r do 09.07.2014r. Faktura zawiera następujące opłaty abonamentowe:
  • pełną przedpłatę abonamentu w wysokości 69,90 zł brutto za okres od 10.07.2014r. do 09.08.2014r.
  • wyrównanie abonamentu za 8 dni w wysokości 18,66 zł brutto za okres od 02.07.2014r. do 09.07.2014r.
 3. Jakie inne opłaty poza abonamentem mogą być doliczone do pierwszej faktury?

  Do pierwszej faktury zazwyczaj jest doliczana jednorazowa opłata aktywacyjna, w wysokości określonej w regulaminie wybranej oferty.  Opłata ta jest prezentowana w załączniku dla numeru w sekcji Opłaty aktywacyjne.

  Do faktury mogą być także doliczone opłaty za różnego rodzaju połączenia i usługi wykonane od dnia włączenia numeru do dnia zakończenia bieżącego okresu rozliczeniowego. Opłaty pojawią się wówczas, gdy przekroczony zostanie pakiet przysługujących minut, jednostek taryfowych lub wykonano usługi, które nie są rozliczane w ramach przysługujących pakietów. Ilość minut lub jednostek taryfowych przysługujących po aktywacji numeru, jest również wyliczana proporcjonalnie, tak jak wyrównanie kwoty abonamentu.
wirtualny doradcazdalny dostęp