korzystanie z gwarancji

DrukujEXPORTUJ PDF

Gwarancja jest zobowiązaniem gwaranta, którym najczęściej jest producent, do usunięcia wady lub wymiany produktu na pozbawiony wad. Żródłem gwarancji jest dokument gwarancyjny, który jest wystawiany przez producenta.

W wypadku braku lub niejasności postanowień zawartych w karcie gwarancyjnej zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, dotyczące gwarancji jakości - Ustawa z 23 kwietnia 1964r (Dz.U.Nr 16, poz. 93 ze zm. (od art. 577 § 1 do art. 581 § 2).

Krok 1

Jeżeli chcesz skorzystać z gwarancji powinieneś posiadać:

   • ważną kartę gwarancyjną (tj. taką, której nie upłynął okres obowiązywania)
   • oraz dowód zakupu (paragon, faktura lub umowa o świadczenie usług - w zależności od zapisów w karcie gwarancyjnej).
Krok 2

Aby reklamować urządzenie w ramach gwarancji możesz:

 • dostarczyć je bezpośrednio do serwisu danego producenta - naprawa będzie wykonana szybciej, a przy płatnej naprawie unikniesz dodatkowych kosztów, związanych z transportem telefonu. Listę autoryzowanych punktów serwisowych znajdziesz na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta.
  • złożyć reklamację w dowolnym salonie Orange (z wyjątkiem routerów Axesstel oraz telefonów Sagem Hello Kitty). Czas naprawy wydłuży się wówczas o czas przesłania urządzenia z salonu do autoryzowanego centrum serwisowego, a w przypadku, jeśli naprawa okaże się płatna, konieczne będzie pokrycie dodatkowych kosztów przesyłania urządzenia z salonu do serwisu i z powrotem.
   Pamiętaj, że punkt sprzedaży Orange jest tylko pośrednikiem w przekazaniu zgłoszenia reklamacyjnego do gwaranta lub jego autoryzowanego centrum serwisowego.
Krok 3

Jeżeli zdecydujesz się złożyć reklamację w salonie, w którym dokonałeś zakupu urządzenia, pracownik zweryfikuje kartę gwarancyjną, numer IMEI sprzętu oraz sprawdzi zgłaszane przez Ciebie wady urządzenia.

Po potwierdzeniu przez pracownika salonu występowania usterek, przyjmie on sprzęt do naprawy oraz sporządzi potwierdzenie zgłoszenia reklamacji.

Jeden egzemplarz formularza zgłoszenia reklamacji jest przeznaczony dla Ciebie - na jego podstawie będziesz mógł odebrać naprawiony sprzęt.

Szczegółowe informacje o deklarowanym czasie naprawy w ramach gwarancji znajdują się w Twojej karcie gwarancyjnej.

W przypadku reklamacji wadliwego towaru handlowego w ramach gwarancji masz możliwość otrzymania urządzenia zastępczego. Pamiętaj jednak, że przepisy nie nakładają ani na sprzedawcę, ani na operatora obowiązku wydania takiego zastępczego urządzenia.

Krok 4

Po przesłaniu naprawionego sprzętu z autoryzowanego serwisu do salonu Orange, pracownik salonu sprawdzi czy reklamowany sprzęt działa poprawnie a następnie skontaktuje się z Tobą i zaprosi do punktu sprzedaży Orange, w celu odbioru urządzenia po naprawie.

W przypadku odpłatnej naprawy urządzenia, pracownik salonu poinformuje Cię o kosztach naprawy.

Udając się do salonu zabierz ze sobą formularz przyjęcia zgłoszenia - na jego podstawie sprzedawca wyda Ci naprawiony sprzęt.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?
wirtualny doradcazdalny dostęp