bezpieczne korzystanie z usług Premium Rate

W związku z pojawiającymi się w prasie i na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej  informacjami o możliwych nadużyciach związanych z usługami o podwyższonej płatności (tzw. Usługami Premium Rate), chcemy zwrócić uwagę oraz przypomnieć, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z Usług Premium Rate w mobilnej sieci Orange, aby nie zostać zaskoczonym wysokim rachunkiem.

Przede wszystkim:

  • zanim podasz na stronie www/WAP swoje dane, w tym numer telefonu, upewnij się, czemu dokładnie ma to służyć
  • w przypadku korzystania z Internetu przy pomocy karty do mobilnego Internetu Orange, nie udostępniaj routera z kartą SIM niepowołanym osobom oraz pamiętaj o zabezpieczeniu swojej sieci hasłem, aby zapobiec aktywowaniu Usług Premium Rate bez Twojej wiedzy;
  • przed skorzystaniem z danej Usługi Premium Rate, zapoznaj się dokładnie z informacjami określającymi zasady korzystania z danej Usługi oraz wysokość ewentualnych opłat z tytułu korzystania z danej Usługi.  W przypadku braku informacji w ww. zakresie zachowaj ostrożność i poinformuj o tym fakcie Orange Polska na adres e-mail: premium_rate@orange.com

Jeśli w ramach Subskrypcji SMS/MMS otrzymujesz już płatne wiadomości SMS/MMS MT, pamiętaj, że w dowolnym momencie możesz z nich bezpłatnie zrezygnować, wysyłając  komendę o treści STOP [nazwa usługi] (pomiędzy słowem STOP a nazwą usługi musi być zachowana spacja) na numer, z którego do tej pory otrzymywałeś dane SMS-y/MMS-y MT. Z tytułu wysłania ww. SMS-a nie jest naliczana opłata. Zwrotnie otrzymasz wiadomość SMS o treści: "Subskrypcja [nazwa usługi] została usunięta" lub inny równoznaczny komunikat.

Jeśli nie pamiętasz, jakie masz zamówione Subskrypcje SMS/MMS (w ramach których otrzymujesz płatne SMS/MMS-y MT), możesz to sprawdzić, wysyłając SMS o treści LISTA pod numer 6000 (koszt wysłania SMS-a pod numer 6000 jest równy kosztowi wysłania zwykłego SMS-a, zgodnie z aktualnym planem taryfowym obowiązującym danego abonenta w mobilnej sieci Orange, której operatorem jest Orange Polska). W odpowiedzi dostaniesz listę Subskrypcji SMS/MMS, jakie masz zasubskrybowane. Możesz również sam zarządzać swoimi subskrypcjami SMS/MMS MT (w tym sprawdzać zamówione subskrypcje SMS/MMS MT) w ramach Mój Orange.

Subskrypcje SMS/MMS możesz wyłączyć również:

  • za pośrednictwem portalu orange.pl - po zalogowaniu do konta w Mój Orange należy wybrać opcję  „Usługi”, następnie „Przychodzący SMS/ MMS (specjalny)”,  a następnie odznaczyć (poprzez odznaczenie checkboxa umieszczonego obok nazwy danej Subskrypcji) subskrypcję, której ma dotyczyć deaktywacja;
  • poprzez wpisanie w formularzu dostępnym na stronie www.orange.pl/premium (w zakładce „Wypisz się”), obok swojego numeru MSISDN (numeru telefonu) numeru Subskrypcji SMS/MMS, z którego nie chcesz otrzymywać już żadnych komunikatów (w tym SMS-ów MT lub MMS-ów MT);

Pamiętaj, że w każdym momencie możesz ustawić również Limit na Usługi Premium Rate/Limit na wysokość jednostkowej opłaty w ramach Usługi Premium Rate lub aktywować Blokadę Usług Premium Rate.

Informację o tym, jak aktywować ww. Limity/Blokady oraz inne informacje Usługach Premium Rate znajdziesz na stronie: www.orange.pl/premium

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?