upewnij się z kim podpisujesz umowę

Ostrzegamy naszych Klientów przed nieuczciwymi przedstawicielami handlowymi, którzy podszywają się pod sprzedawców Orange, oferując usługi telekomunikacyjne. Namawiają oni do skorzystania z nowej promocji lub oferty, używając sformułowań, które mogą sugerować, że zawierasz umowę z Orange Polska, mimo że drugą stroną umowy jest inny podmiot.

Zanim podpiszesz umowę, upewnij się, że zawierasz ją z Orange Polska.

jak postępować w przypadku kontaktu telefonicznego?

  • jeśli doradca podaje się za osobę dzwoniącą w imieniu Orange Polska, poproś o dane telemarketera i pełną nazwę firmy. W przypadku wątpliwości,  poproś o kontakt w późniejszym terminie. W tym czasie zweryfikuj, czy prezentowana przez niego oferta jest ofertą Orange Polska - zadzwoń pod numer infolinii 801 234 567 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora)

jak postępować w przypadku bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem handlowym, który podaje się za sprzedawcę Orange Polska?

  • poproś o okazanie identyfikatora firmowego bądź pisemnego upoważnienia do reprezentowania firmy
  • zweryfikuj handlowca - zadzwoń na infolinię 801 234 567 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora)

co zrobić, jeśli masz wątpliwości czy zawierasz umowę z Orange Polska?

  • zwróć uwagę na treść umowy przekazanej przez przedstawiciela handlowego lub kuriera - na dokumentach powinna widnieć nazwa i logo Orange Polska
  • przed podpisaniem dokładnie przeczytaj umowę
  • poproś o pozostawienie jednego egzemplarza oryginału umowy
Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?