przykładowa faktura za usługi stacjonarne dla klientów indywidualnych

DrukujEXPORTUJ PDF

Poniżej znajdziesz przykładową fakturę dla klientów usług stacjonarnych wraz z objaśnieniami. Składa się ona z zasadniczej faktury VAT oraz z załącznika.

Zobacz także prezentację przykładowej faktury za usługi mobilne.


Swoją bieżącą fakturę pobierzesz po zalogowaniu się

wzór faktury VAT

numer ewidencyjny Klienta - to Twój numer w Orange, który ułatwia kontakt z nami

numer rachunku - Twój indywidualny numer rachunku bankowego, na który powinieneś dokonywać wpłat

adres do korespondencji - adres pocztowy do korespondencji z Orange

rozliczenie bieżące - podsumowanie opłat za usługi, z których korzystałeś w okresie objętym fakturą

data płatności i kwota do zapłaty - termin podany na fakturze to dzień, w którym Twoja wpłata powinna znaleźć się na koncie bankowym Orange

rozliczenie konta - informacje o kwocie należności w danym okresie rozliczeniowym.

na pierwszej fakturze poprzednie saldo będzie wynosiło 0 zł

opłaty za pierwszą i kolejne faktury

wzór załącznika do faktury

W załączniku znajdziesz szczegółowe informacje o opłatach za wszystkie usługi łącznie.

zestawienie opłat stałych i jednorazowych-
w tym miejscu znajdziesz zestawienie opłat za poszczególne usługi, za okres, w którym została wystawiona faktura

na pierwszej fakturze znajdziesz opłaty naliczone za okres od dnia podłączenia usług do dnia wystawienia faktury oraz jeden miesięczny abonament z góry. Ponadto znajdziesz tu opłatę za podłączenie usługi (aktywcję).

Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?