Faktura za usługi stacjonarne Orange dla klientów
indywidualnych

Faktura za usługi stacjonarne Orange dla klientów
indywidualnych

DrukujEXPORTUJ PDF

Faktura za usługi Orange dla klientów usług stacjonarnych składa się z zasadniczej faktury VAT oraz z załącznika.

rozliczenie bieżące - zawiera informacje o kwocie należności w danym okresie rozliczeniowym. W Orange Polska S.A. okres rozliczeniowy pokrywa się z miesiącem kalendarzowym. W przypadku pierwszej faktury okres rozliczeniowy rozpoczyna się wcześniej niż data włączenia numeru, ale opłaty zostają naliczone dopiero od momentu podłączenia telefonu.

termin płatności - informacja o dniu, w którym należność za fakturę powinna wpłynąć na rachunek bankowy Orange Polska S.A.
Uwaga, przy dokonaniu wpłaty należy mieć na uwadze wydłużony czas operacji bankowych, który może trwać nawet do kilku dni.

kwota do zapłaty - suma wszystkich opłat dla konta abonenckiego, wynikająca z korzystania z usług operatora w danym miesiącu.
Pod kwotą do zapłaty znajduje się informacja o sposobie płatności np. gotówka, Polecenie Zapłaty itp.

rozliczenie konta - zawiera informacje o kwocie należności w danym okresie rozliczeniowym.

komunikaty - informacje o ofertach i promocjach, zmianach w regulaminach świadczenia usług, dostępnych sposobach płatności za usługi stacjonarne.

 

Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?