pobieranie faktury na Orange On-line dla klientów usług mobilnych

DrukujEXPORTUJ PDF

Jeśli jesteś klientem usług mobilnych Orange (masz telefon komórkowy, internet mobilny), swoje faktury możesz przeglądać i pobierać bezpłatnie na Orange On-line.

Jak pobrać fakturę na Orange On-line?

Aby pobrać swoją fakturę, zaloguj się na portalu i przejdź do zakładki faktury i płatności. Tu zobaczysz zestawienie wszystkich wystawionych dokumentów z ostatnich 12 miesięcy.

Wybierz interesujący Cię okres rozliczeniowy, kliknij znaczek plus przy opcji opłaty za wybrany miesiąc, a następnie kliknij pobierz. Przy wybranym dokumencie pojawi się ikona pdf - kliknij w nią i zdecyduj, czy chcesz otworzyć, czy też zapisać swoją fakturę, a także inne dokumenty, np.: fakturę korygującą, notę obciążeniową, notę odsetkową.

Jeśli rozwiniesz kolejny plus, będziesz mógł przejrzeć i pobrać także załączniki:

  • zestawienie dla konta

W załączniku zestawienie dla konta znajdziesz opłaty naliczone za posiadane usługi, które złożyły się na Twoją kwotę do zapłaty. Dzięki zestawieniu będziesz mógł kontrolować bieżące opłaty dla Twojego numeru.

  • rachunek szczegółowy dla konta

W załączniku rachunek szczegółowy dla konta zgromadzone są szczegółowe informacje o zrealizowanych w danym okresie połączeniach, wysłanych wiadomościach SMS i MMS, transmisji danych. Dzięki rachunkowi szczegółowemu uzyskasz także informacje o posiadanych pakietach i środkach, które pozostały do wykorzystania.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?
wirtualny doradcazdalny dostęp