szczegółowy wykaz rozmów za usługi mobilne

DrukujEXPORTUJ PDF

Swoje połączenia możesz bezpłatnie sprawdzać na Orange on-line.

Aby to zrobić zaloguj się na portalu. Po zalogowaniu przejdź do opcji połączenia a następnie bieżące połączenia

bieżące rozmowy

Ze względów bezpieczeństwa, aby obejrzeć szczegółowy wykaz połączeń konieczna będzie autoryzacja hasłem, które otrzymasz w wiadomości SMS, na numer, którego połączenia chcesz obejrzeć.
Po podaniu hasła z SMS możesz zobaczyć zestawienie połączeń. Standardowo zaprezentowane jest zestawienie z 10 ostatnich dni, ale masz możliwość ustawienia innego okresu. Możesz również włączyć odpowiednie filtry, które pozwolą na pokazanie np. samych połączeń głosowych czy wysłanych wiadomości SMS.

Pamiętaj, że połączenia wykonane za granicą (roamingowe) mogą być prezentowane nawet z kilkumiesięcznym opóźnieniem.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?