Aktywni na co dzień

Ubezpieczenie Aktywni na co dzień zapewnia ochronę zarówno w przypadku częstych urazów, takich jak złamania i oparzenia wskutek nieszczęśliwego wypadku, jak również poważniejszych zdarzeń losowych – min. 10% trwałego inwalidztwa będącego skutkiem nieszczęśliwego wypadku.

Jeśli zdarzy się wypadek, otrzymasz pieniądze, które można przeznaczyć na szybszy dostęp do lekarzy specjalistów, nowoczesne leczenie, rehabilitację lub dowolnie wybrany cel.

Ubezpieczenie to chroni Ciebie także na wypadek śmierci.

Ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife TUnŻiR S.A. Szczegółowe warunki udzielania ochrony w ramach Umowy Ubezpieczenie na życie oraz na wypadek złamania i oparzenia lub trwałego inwalidztwa wskutek NW „Aktywni na co dzień”, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych poniżej, w zakładce regulaminy.

  • szeroki zakres ochrony
  • wypłatę świadczeń, w przypadku częstych zdarzeń (oparzenia i złamania wskutek nieszczęśliwego wypadku)
  • wypłata świadczenia już od min. 10% trwałego inwalidztwa będącego skutkiem nieszczęśliwego wypadku
  • wysokie świadczenia ubezpieczeniowe za relatywnie niską składkę
  • brak zbędnych formalności
  • ochrona przez całą dobę, na całym świecie
  • opłata doliczana do rachunku telefonicznego
Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?