Kontrola Rodzicielska

DrukujEXPORTUJ PDF

Celem Usługi jest zapewnienie Użytkownikom kontroli dostępu przy użyciu telefonu komórkowego z kartą SIM w sieci Orange, do treści zakwalifikowanych przez Orange Polska  jako nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia.

jak włączyćjak wyłączyć
  • aktywuj usługę online
    Zlecenie wymaga zalogowania się do portalu. Następnie, w ramach Menu należy wybrać opcję „Obsługa on-line” i kolejno kliknąć w link „Usługi”. Po wyszukaniu usługi „Kontrola rodzicielska”, celem aktywacji Usługi należy kliknąć link „WŁĄCZ”
  • telefonicznie poprzez kontakt z BOK pod numerem *100 (z telefonów w sieci Orange) lub numerem 510100100 (w Polsce, z telefonu komórkowego innego operatora lub z telefonu stacjon arnego). Opłata za połączenia z ww. numerami jest z godna z cennikiem sieci Orange, obowiązującym danego Użytko wnika
  • aktywuj usługę online
    Zlecenie wymaga zalogowania się do portalu. Następnie, w ramach Menu należy wybrać opcję „Obsługa on-line” i kolejno kliknąć w link „Usługi”. Po wyszukaniu usługi „Kontrola rodzicielska”, celem aktywacji Usługi należy kliknąć link „WYŁĄCZ”
  • telefonicznie poprzez kontakt z BOK pod numerem *100 (z telefonów w sieci Orange) lub numerem 510100100 (w Polsce, z telefonu komórkowego innego operatora lub z telefonu stacjon arnego). Opłata za połączenia z ww. numerami jest z godna z cennikiem sieci Orange, obowiązującym danego Użytko wnika

Aktywacja i dezaktywacja usługi jest bezpłatna.

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?
wirtualny doradcazdalny dostęp