Menu główne

Roaming Orange Travel

Dzięki roamingowi Orange Travel możesz korzystać ze swojego telefonu poza granicami Polski. Kiedy jesteś za granicą Twój telefon łączy się z siecią zagraniczną, ale korzystasz z roamingu tylko wtedy, gdy wykonujesz lub odbierasz połączenia, wysyłasz SMS-y, MMS-y lub przeglądasz strony internetowe w swoim telefonie.

Zadzwoń pod numer Automatycznego Biura Obsługi Klienta *500

Dowiedz się więcej o podróżowaniu z roamingiem w naszym poradniku.

Sprawdź jak możesz obniżyć koszty w roamingu

Nie obawiaj się wysokich rachunków za korzystanie z telefonu za granicą.
Włącz dodatkowe usługi głosowe lub internetowe obniżające koszty połączeń w roamingu.

Na abonament
Na kartę

Dla rozmów

Go Europe

Otrzymujesz 1000 minut na połączenia odbierane za granicą, a do dzwonienia korzystasz ze swojego abonamentu.

Dla internetu

Pakiet 100 MB na tydzień w ulubionych krajach

Wyślij SMS-a o treści ULUBIONE7DN100MB na numer 8049.

100 MB za 92zł

Pakiet 200 MB na tydzień w ulubionych krajach

Wyślij SMS o treści ULUBIONE7DN200MB na numer 8049

200 MB za 170 zł

Pakiet 500 MB na tydzień w Europie

Wyślij SMS-a o treści AKTUE500MB na numer 8049.

500 MB za 49 zł

Pakiet 1 GB na tydzień w Europie

Wyślij SMS o treści AKTUE1GB na numer 8049

1 GB za 84,99 zł

Pakiet 100 MB UE

Wyślij SMS-a o treści AKTYWUJ na numer 80139.

100 MB za 9,99 zł

Sprawdź szczegóły

Travel Data Daily

Wyślij SMS o treści AKT TRAVEL na numer 573

2 MB za 1,50 zł

Sprawdź szczegóły

Travel Data Daily Reszta Świata

Wyślij SMS o treści RS na numer 80048

2 MB za 30 zł

Sprawdź szczegóły

100 MB Świat Ulubione Kraje

Wyślij SMS o treści ULUBIONE 100 na numer 8049

100 MB za 99 zł

Sprawdź szczegóły

350 MB Świat Ulubione Kraje

Wyślij SMS o treści ULUBIONE 350 na numer 8049

350 MB za 299 zł

Sprawdź szczegóły

Zobacz pozostałe usługi dostępne w Roamingu tutaj.

Sprawdź ofertę taryf Orange z wbudowanymi pakietami roamingowymi

Informacje dodatkowe

Eurotaryfa

Eurotaryfa jest oficjalnym cennikiem usług w roamingu - stawki eurotaryfy włączane są domyślnie dla wszystkich nowych Klientów i obowiązują we wszystkich krajach świata, w podziale na 5 stref. Ceny połączeń w roamingu w Eurotaryfie są jednakowe w danym kraju i nie zależą od wybranej sieci. Aby korzystać z Eurotaryfy, konieczne jest włączenie usługi roamingu.

Pakiet 400 minut

W ramach Pakietu 400 minut dostępnego w planie taryfowym masz możliwość wykonywania i odbierania połączeń, gdy przebywasz za granicą w roamingu w Strefie 1 Unii Europejskiej. Do pakietu wliczane są:

 • połączenia wychodzące na numery polskie i na numery krajów należących do Strefy 1 UE
 • połączenia odebrane z dowolnego kraju.

Przykład 1. Przebywając we Włoszech zadzwonisz do Polski lub przebywając na terenie Francji zadzwonisz na numer niemiecki – z Pakietu 400 minut zostaną pobrane środki za te połączenia, a opłata nie zostanie naliczona.

Przykład 2. Przebywając we Francji zadzwonisz na numer znajdujący się w RPA – środki z pakietu nie zostaną pobrane, a za połączenie zostanie naliczona opłata 8,07 pln za minutę za połączenie do Strefy 5, zgodnie z cennikiem usług w roamingu.

Przykład 3. Przebywając we Francji odbierasz połączenie z Egiptu – z Pakietu 400 minut zostaną pobrane środki za to połączenie, a opłata nie zostanie naliczona.

Międzynarodowe 100 minut

W ramach pakietu międzynarodowych 100 minut otrzymujesz możliwość wykonywania międzynarodowych połączeń z Polski pod numery zagraniczne w krajach Unii Europejskiej. Minuty nie są wymienne na SMS-y oraz nie dotyczą wideorozmów międzynarodowych.

Pakiet 50 minut i 50 MB

W ramach pakietu otrzymujesz do wykorzystania w roamingu w Unii Europejskiej:

 • pakiet 50 minut na wykonywane i odbierane połączenia
 • oraz pakiet danych 50 MB.

Pakiet 100 MB

W ramach pakietu otrzymujesz pakiet danych 100 MB do wykorzystania w roamingu w Unii Europejskiej.

Informacja o zmianie cen w roamingu obowiązujących od 30 kwietnia 2016

Orange Polska S.A. informuje, że w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, z dniem 30 kwietnia 2016 r. zmienią się ceny w roamingu w Strefie 1 (tj. Unia Europejska i Europejski Obszar Gospodarczy):

 • cena za minutę odebranego połączenia głosowego;
 • cena za minutę wykonanego połączenia głosowego;
 • cena za wysłanie wiadomości SMS;
 • cena za wysłanie wiadomości MMS;
 • cena za 1 MB pakietowej transmisji danych.

Opłata za ww. usługi w roamingu w Strefie 1, obliczana jest w oparciu o wynikającą z cennika danego planu taryfowego krajową jednostkową opłatę za poszczególne usługi oraz opłatę dodatkową, przewidzianą w Rozporządzeniu w wysokości:

 • połączenia wykonane: 0,25 PLN/min. (z VAT);
 • połączenia odebrane: 0,05 PLN/min. (z VAT);
 • SMS: 0,10 PLN (z VAT);
 • MMS: 0,25 PLN (z VAT);
 • przesyłanie danych: 0,25 PLN/1 MB (takt. co 1kB) z VAT

  z zastrzeżeniem, że suma ceny krajowej i dodatkowej opłaty nie będzie przekraczać stosowanych do dnia 30 kwietnia 2016 r. cen usług w roamingu w Strefie 1 określonych Rozporządzeniem.

W przypadku braku akceptacji zmian w cenniku przysługuje Państwu prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w trybie i na warunkach w niej określonych.

Wypowiedzenia umowy można dokonać do dnia wejścia w życie zmian, tj. do dnia 30 kwietnia 2016r. Zaproponowane zmiany nie oznaczają podwyżki cen. W przypadku wypowiedzenia przez Państwa, z powodu braku akceptacji zmian w cenniku, umowy zawartej na czas oznaczony, Orange Polska S.A. przysługuje roszczenie o zapłatę ulgi, przyznanej w związku z zawarciem umowy, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Nowe ceny podane są w dokumentach załączonych poniżej:

Cennik usług w roamingu dla klientów indywidualnych ofert na abonament, którzy zawarli umowę do dnia 21.07.2016 roku

Cennik usług w roamingu dla klientów indywidualnych ofert na abonament, którzy zawarli umowę od dnia 22.07.2016 roku

Cennik usług w roamingu dla klientów ofert indywidualnych na abonament, którzy zawarli umowę od dnia 9.03.2017

Cennik usług w roamingu dla Firm

Cennik usług w roamingu dla klientów indywidualnych ofert na kartę

Zobacz podobne treści

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?