Ogólnokrajowy Spis Abonentów

DrukujEXPORTUJ PDF

Ogólnokrajowy Spis Abonentów (OSA) to wydawany przez Orange Spis Abonentów indywidualnych oraz biznesowych, wszystkich operatorów telekomunikacyjnych (zarówno stacjonarnych jak i komórkowych), którzy udostępnili na podstawie umowy z Orange dane swoich użytkowników. W Ogólnokrajowym Spisie Abonentów publikowane są dane abonentów indywidualnych, którzy złożyli stosowne oświadczenie o zgodzie na udostępnianie danych.
Ze względu na wygodę klientów oraz funkcjonalność Spisu, Orange Polska zmieniła założenia i harmonogram wydania OSA w latach 2014- 2015.

Orange jako firma przyjazna środowisku oraz firma która promuje ekologię, podjęła decyzję o wydaniu na lata 2014 – 2015 Spisu wyłącznie w postaci jednej płyty DVD dla wszystkich 49 Stref Numeracyjnych.

O szczegółach związanych z terminem dostarczenia płyt do salonów poinformujemy w najbliższym terminie.

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?
wirtualny doradcazdalny dostęp