Poland Direct

Usługa Poland Direct skierowana jest do osób przebywających za granicą i umożliwia wykonanie połączenia międzynarodowego do Polski, na koszt osoby, do której dzwonisz, po uprzednim uzyskaniu jej zgody.