Menu główne

Blokada połączeń

Usługa umożliwia zablokowanie dla danego numeru telefonu możliwości wykonywania połączeń wychodzących, do wskazanej grupy lub grup numerów.
Niezależnie od wariantu blokady nie są blokowane połączenia do numerów alarmowych i usług bezpłatnych.

Dzięki usłudze masz możliwość zabezpieczenia się przed wysokimi rachunkami spowodowanymi wykonywaniem drogich połączeń, np. przez osoby trzecie.

wariant: usługi płatne Poczty Głosowej
wariant: sieci komórkowe, 64x
wariant: Internet
wariant: międzystrefowe
wariant: międzynarodowe
wariant: międzynarodowe, komórkowe, 64x
wariant: międzynarodowe, komórkowe, 64x, Internet
wariant: międzynarodowe, komórkowe, 64x, Internet, międzystrefowe, 80x (w tym SMS)
wariant: blokada całkowita (w tym SMS).

Zobacz podobne treści

Czy powyższe informacje są dla Ciebie wystarczające?