DrukujEXPORTUJ PDF
Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?

pokaż pytania dotyczące:

 • Jak utworzyć zdarzenie obejmujące kilka dni w kalendarzu?
  Kalendarz pozwala na tworzenie zdarzeń, które trwają dłużej niż jeden dzień (np. urlopy) lub zdarzeń obejmujących kilka dni z różnym czasem początku i końca.
  Otwórz stronę ?Nowe zdarzenie?, wprowadź określoną datę początku i końca oraz czas zdarzenia. Całodzienne zdarzenia są wyświetlane na górze widoku dnia.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Jak ustawić przypomnienie o zadaniu?
  Możesz ustawić przypomnienie SMS o czekającym na wykonanie zadaniu. W tym celu wybierz przypomnienie SMS z sekcji ?Przypomnienie?. Ustaw, kiedy ma zostać wysłany sms. Godzina przypomnienia jest określana zgodnie z zadaniem wg daty (pamiętaj, że jedynie zadanie z terminem może mieć ustawione przypomnienie). Przypomnienie zostanie wysłane zgodnie z ustawieniami, które wprowadziłeś w parametrach przypomnienia (domyślnie o godzinie 09:00).
  Aby usunąć przypomnienie, edytuj swoje zadanie, a następnie w sekcji ?Przypomnienie? wybierz ?Brak przypomnienia?. Kliknij przycisk ?Zapisz? aby zapisać zmiany.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Jak dodać zadanie do Kalendarza?
  Kalendarz pozwala tworzyć listy zadań. Możesz śledzić status realizacji każdego z zadań lub dodać przypomnienie SMS dla każdego zadania.
  Otwórz zadania i wybierz ?Dodaj zadanie?. Otworzy się formularz do wypełnienia. W polu ?Temat? wpisz nazwę lub inne informacje o zadaniu. Wybierz kategorię, status realizacji (status nie rozpoczęte ustawiony jest domyślnie) i priorytet. Wybierz termin. Jeśli to zadanie powtarza się regularnie, np. co tydzień, uzupełnij sekcję ?Powtarzanie się? i podaj więcej szczegółów na temat okresu w jakim powtarza się zadanie. Możesz również ustawić przypomnienie SMS, aby pamiętać o wykonaniu zadania. Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych informacji, kliknij na przycisk ?Zapisz?, aby dodać zadanie do kalendarza.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Jak skonfigurować widok zadań?
  1. Możesz użyć filtru, aby mieć szybki dostęp do określonych zadań.
  Na szczycie listy zadań są wyświetlane przyciski odpowiadające statusowi zadań (wszystkie, nie rozpoczęte, w trakcie realizacji, zakończone, itp.). Kliknięcie na odpowiedni przycisk wyświetla listę zadań, która jest ograniczona do tych, których status pasuje do wybranego.

  2. Możesz użyć menu ?Ustawienia? aby skonfigurować widok zadań.
  Otwórz Ustawienia, wybierz ustawienia widoku zadań i ustaw widok domyślny (wszystkie, nie rozpoczęte w toku, zakończone, powtarzające się).
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Jak skonfigurować kalendarz?
  W zakładce ?Kalendarz? otwórz ?Ustawienia? i wybierz "widok kalendarza". Ustaw widok domyślny (dzień, tydzień, miesiąc lub rok) oraz domyślny czas widoku dnia w kalendarzu.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Jak ustawić przypomnienie o zdarzeniu w kalendarzu?
  Możesz ustawić przypomnienie SMS-em o zdarzeniu.
  W tym celu na stronie ?Nowe zdarzenie?, w sekcji ?Przypomnienie?, wybierz przypomnienie SMS. Następnie ustaw informacje na temat alarmu. Godzina przypomnienia określa czas rozpoczęcia zdarzenia.
  Np. jeśli zdarzenie odbywa się 22 sierpnia o 10:00, a alarm jest ustawiony na 2 godziny przed rozpoczęciem zdarzenia, to zostaniesz poinformowany 22 sierpnia o godzinie 08:00.

  Aby usunąć przypomnienie, otwórz zdarzenie, a następnie wybierz "Brak przypomnienia". Kliknij przycisk ?Zapisz? w celu zapisania zmian.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Jak mogę skonfigurować mój komputer do współpracy z programem PC Sync?

  Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić to zainstalować PC Sync na komputerze. Na stronie internetowej synchronizacji z komputerem, wybierz ?Pobierz PC Sync?, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją ?pobierz i zainstaluj?.

  Po kliknięciu w przycisk ?Pobierz? będziesz miał do wyboru dwie opcje:

  • otworzenie pliku w obecnej lokalizacji
  • zapisanie na dysku

  Obie opcje zainstalują PC Sync na komputerze, a jedyną różnicą jest to, że jeśli wybierzesz opcję ?otwórz plik w bieżącej lokalizacji? instalacja rozpocznie się automatycznie. Jeśli wybierzesz opcję ?zapisz na dysku? instalację należy rozpocząć, otwierając plik PC Sync. Następnie, podczas procesu instalacji Installshield?, asystent przeprowadzi Cię przez cały proces instalacji. Wykonuj kolejne instrukcje wprowadzając ustawienia swojego konta i wybierając ustawienia.

  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Jak zapisać szczegóły kontaktu w formacie vCard?
  Po kliknięciu w nazwę kontaktu znajdującą się na liście kontaktów, otworzysz szczegóły kontaktu, następnie wybierz "Zapisz w komputerze?. Wizytówka kontaktu zostanie zapisana jako plik vCard w komputerze.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Które dane z telefonu są synchronizowane?
  W zależności od modelu telefonu i ustawień, serwis Twój Backup synchronizuje kontakty, zdarzenia i zadania (kalendarz).
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Jak skonfigurować telefon do synchronizacji danych?

  Na początku skonfiguruj telefon do procesu synchronizacji. Na stronie internetowej serwisu Twój Backup, wybierz 'konfiguracja nowego telefonu ", a następnie wykonaj sugestie z instrukcji.
  Wybierz producenta i model telefonu z listy dostępnych, a następnie kliknij ?Dalej?. W zależności od modelu aparatu, zostaniesz przekierowany do konfiguracji automatycznej lub ręcznej:

  • konfiguracja automatyczna: ustawienia są wysyłane do Ciebie przez SMS
  • konfiguracja ręczna: postępuj wg instrukcji

  Kiedy konfiguracja zostanie zakończona, zsynchronizuj swój telefon wg podanych instrukcji.
  Po zakończeniu pierwszej synchronizacji możesz zobaczyć daty i szczegóły sesji synchronizacji na stronie w internecie.

  Czy te informacje okazały się przydatne?