Tańsze połączenia do Niemiec, Ukrainy i Białorusi

DrukujEXPORTUJ PDF

Orange obniża znacząco ceny połączeń międzynarodowych wykonywanych z terytorium Polski do sąsiadujących krajów: Niemiec, Ukrainy i Białorusi.

Opłata za minutę połączenia międzynarodowego jest uzależniona od kraju docelowego i wynosi:

  • do Niemiec – 39 gr za minutę połączenia
  • na Ukrainę – 55 gr za minutę połączenia
  • do Białorusi – 99 gr za minutę połączenia

Podana cena dotyczy zarówno połączeń międzynarodowych na numery stacjonarne jak i komórkowe.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się wystarczające?
wirtualny doradcazdalny dostęp