biura numerów

Informacje o numerach telefonów Orange możesz uzyskać korzystając z Ogólnokrajowego Biura Numerów, Orange Biura Numerów lub Ogólnokrajowego Spisu Abonentów.


Informacje o numerach telefonów Orange możesz uzyskać korzystając z następujących usług:  

  • Ogólnokrajowe Biuro Numerów (OBN) dostępne pod numerem 118 913
    OBN to głosowa, ogólnokrajowa informacja o numerach telefonicznych firm i osób prywatnych, Abonentów Orange Polska i innych operatorów telekomunikacyjnych (zarówno stacjonarnych jak i komórkowych).
  • Orange Biuro Numerów dostępne pod numerami *123 oraz 501200123 Orange Biuro Numerów, to informacje o numerach telefonów Klientów Orange Polska.
  • Ogólnokrajowy Spis Abonentów (OSA), to wydawany przez Orange Polska S.A., w formie elektronicznej, na płycie DVD, spis Abonentów biznesowych oraz indywidualnych ( którzy wyrazili  zgodę na zamieszczenie danych w OSA), wszystkich operatorów telekomunikacyjnych (zarówno stacjonarnych jak i komórkowych).

Szczegóły dotyczące harmonogramu wydawania spisu abonentów znajdziesz tutaj.

Przekazywanie danych Klientów (imię i nazwisko, adres zameldowania/siedziby firmy, numer telefonu) i realizacja Ogólnokrajowego Spisu Abonentów oraz Ogólnokrajowego Biura Numerów, do którego wyznaczona została Orange Polska S.A. są zgodne z wymaganiami prawnymi art. 67 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.04.171.1800).

Klienci indywidualni  

  • Do realizacji usług OSA i OBN przekazywane są wyłącznie informacje o tych abonentach, będących osobami fizycznymi, którzy wyrazili na to zgodę w momencie zawierania lub realizacji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
  • Rejestracja zgody na umieszczenie danych w spisie odbywa się tylko na podstawie zlecenia pisemnego. Wypełniony i podpisany dokument można przesłać pocztą lub pozostawić w salonie sprzedaży.
  • Klient będący osobą fizyczną, może w każdej chwili wycofać zgodę na prezentację danych w OSA i OBN.

Klienci biznesowi

Informacje o Klientach biznesowych są przekazywane na potrzeby realizacji OSA i OBN automatycznie, w momencie podpisania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.