korzystanie z usługi Orange Hotspot

DrukujEXPORTUJ PDF

Hotspots, czyli punkty dostępowe do internetu w technologii WLAN (inaczej zwanej "Wireless LAN" lub "Wi-Fi") powstają na całym świecie.

Orange Hospot to usługa pozwalająca na osiągnięcie szybkości transmisji danych do poziomu 11 Mb/s. Bez kabli, wyposażony jedynie w urządzenie z modułem WLAN, możesz korzystać z dostępu do internetu oraz swoich ulubionych aplikacji internetowych.

Na terenie danej lokalizacji moze działać kilka sieci WiFi, każda z nich oznaczona jest specjalnym identyfikatorem, (tzw. SSID).

Aby korzystać z usługi Orange Hotspot, wybierz z listy dostepnych sieci tę oznaczoną jako "orange.hotspot" Korzystanie z usługi Orange Hotspot jest niezwykle proste, wystarczy wykupić usługę Orange Hotspot, dzięki której będziesz korzystał z nielimitowanego dostępu do internetu.

Regulamin usługi Orange Hotspot

Lokalizacje Orange Hotspot

Wpisz swój numer telefonu na stronie, która pojawi się zaraz po uruchomieniu przeglądarki lub też wpisz w niej adres http://www.orange.pl/hotspot. Po chwili otrzymasz SMS z kodem, który należy podać w specjalnej formatce.

Jeśli nie uczynisz tego w ciągu 10 minut, operację trzeba będzie powtórzyć. Po wpisaniu kodu i jego weryfikacji, możesz korzystać z usługi Orange Hotspot w sposób nieograniczony.

 

Jeśli masz dodatkowe pytania, zadzwoń pod numer

 • *800 z telefonu Orange (opłata 1,50 zł z VAT za całość połączenia) lub
 • 510800800 (opłata 1,50 zł z VAT za całość połączenia z telefonu w abonamencie, 2 zł z VAT za całość połączenia z telefonu na kartę)
Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?
 • Nie mogę się połączyć. Jaka może być przyczyna?

  Możliwe są następujące przypadki (w kolejności od najbardziej prawdopodobnych):

  • brak sygnału radiowego w miejscu, w którym się znajduje adapter WLAN
  • niepoprawny identyfikator SSID (powinien być "orange.hotspot")
  • niepoprawne ustawienie typu połączenia: AdHoc zamiast Infrastructure. W przypadku korzystania z sieci punktów dostępowych, połączenie powinno zostać skonfigurowane jako "Infrastructure"
  • niewłaściwie zainstalowany adapter WLAN
  • niepoprawne parametry protokołu TCP/IP (powinny być w pełni automatyczne, z włączonym DHCP)
  • adapter niezgodny z normą WLAN IEEE 802.11b lub jego brak
  • uszkodzona karta WLAN lub gniazdo PCMCIA
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Jakie są wymagania odnośnie systemu operacyjnego?
  Każdy system operacyjny komputera obsługujący technologię WLAN umożliwia jednocześnie korzystanie z usługi Orange Hotspot. Jedynym warunkiem jest poprawne zainstalowanie i skonfigurowanie komputera obsługującego protokół IP z adapterem zgodnym z IEEE 802.11b (WiFi).
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Czy mój komputer jest bezpieczny podczas korzystania z internetu przy użyciu Orange Hotspot?
  Korzystanie z sieci internet przy użyciu wszystkich możliwych metod zabezpieczających, takich jak wysokiej klasy zapora połączenia internetowego (firewall), zainstalowane aktualne poprawki systemu operacyjnego oraz działające, aktualne oprogramowanie antywirusowe można uznać za bezpieczne. Pomimo tych zabezpieczeń każdy komputer podłączony do internetu jest narażony na potencjalne próby włamań. Orange przydziela prywatne adresy IP, co dodatkowo zmniejsza podatność użytkowników na próby włamań do ich systemów.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Czy fale radiowe WLAN są szkodliwe?
  Większość urządzeń WLAN pracuje na częstotliwościach 2.4 GHz, z mocą nieprzekraczającą 100 miliwatów. Jest to bardzo słaba fala elektromagnetyczna, która nie powinna powodować zakłóceń innych urządzeń. Nie stwierdzono wpływu emisji urządzeń WLAN na zdrowie człowieka, czego dowodem są atesty odpowiednich służb w każdym kraju, w którym urządzenia te są dopuszczone do użytku.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Czy użytkowanie urządzeń radiowych WLAN jest legalne?
  Częstotliwości WLAN są ogólnie dostępne. Ich użytkowanie nie wymaga licencji oraz nie jest regulowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej Taka regulacja prawna obowiązuje w większości krajów. Liberalne podejście do WLAN jest także spowodowane niską mocą maksymalną urządzeń wynoszącą zaledwie 100 miliwatów.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Mój komputer wskazuje połączenie już po wylogowaniu się z usługi Orange Hotspot. Czy tak ma być i czy to połączenie jest płatne?
  Tak powinno być. Opisywane w pytaniu połączenie jest wyłącznie do punktu dostępowego i jest ono bezpłatne. Dzięki temu połączeniu możesz uruchomić m.in. stronę logowania oraz korzystać z treści udostępnionych bezpłatnie.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Czym jest WLAN??
  WLAN jest technologią radiowego przesyłania danych na średnie odległości (standardowo do 100 metrów). WLAN występuje najczęściej w standardzie IEEE 802.11b, zwanym potocznie WiFi. Właśnie ten standard jest wykorzystywany przez Orange Hotspot. Maksymalna prędkość wynosi 11 megabitów na sekundę.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Jeśli opuszczę Hotspot bez wylogowania się (zamknę komputer i sprzęt znajdzie się poza lokalizacją), to czy ktoś może wykorzystać moją sesję?
  Jest to możliwe, jeśli ktoś celowo chciałby się pod Ciebie podszyć i wykorzystać sesję do wykonania
  włamania w internecie. Dlatego zawsze pamiętaj o wylogowaniu się z serwisu celem uniknięcia tego typu sytuacji. W przypadku używania karty zdrapki 2-godzinnej ważnej przez 60 dni wylogowanie się
  dodatkowo zatrzymuje licznik z czasem pozostałym na korzystanie z Orange Hotspot.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Czy w jednym miejscu może być dostępna więcej niż jedna sieć WLAN?
  Taka sytuacja jest możliwa. Użytkownik wybiera sieć, z której chce skorzystać poprzez ustawienie
  identyfikatora sieci SSID (ang. Service Set IDentifier). Dla WLAN w sieci Orange jest to orange.hotspot. W przypadku współistnienia sieci może wystąpić pogorszenie jakości usługi ze względu na zakłócenia.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Czy podczas korzystania z Orange Hotspot jest limit na przesyłane dane?
  Podczas korzystania z Orange Hotspot nie ma limitu ilości przesyłanych danych, natomiast w przypadku używania kart zdrapek istnieje limit czasowy korzystania z usługi.
  Czy te informacje okazały się przydatne?