korzystanie z usługi Orange Hotspot

DrukujEXPORTUJ PDF

Hotspots, czyli punkty dostępowe do internetu w technologii WLAN (inaczej zwanej "Wireless LAN" lub "Wi-Fi") powstają na całym świecie.

Orange Hospot to usługa pozwalająca na osiągnięcie szybkości transmisji danych do poziomu 11 Mb/s. Bez kabli, wyposażony jedynie w urządzenie z modułem WLAN, możesz korzystać z dostępu do internetu oraz swoich ulubionych aplikacji internetowych.

Na terenie danej lokalizacji moze działać kilka sieci WiFi, każda z nich oznaczona jest specjalnym identyfikatorem, (tzw. SSID).

Aby korzystać z usługi Orange Hotspot, wybierz z listy dostepnych sieci tę oznaczoną jako "orange.hotspot" Korzystanie z usługi Orange Hotspot jest niezwykle proste, wystarczy wykupić usługę Orange Hotspot, dzięki której będziesz korzystał z nielimitowanego dostępu do internetu.

Regulamin usługi Orange Hotspot

Lokalizacje Orange Hotspot

Wpisz swój numer telefonu na stronie, która pojawi się zaraz po uruchomieniu przeglądarki lub też wpisz w niej adres http://www.orange.pl/hotspot. Po chwili otrzymasz SMS z kodem, który należy podać w specjalnej formatce.

Jeśli nie uczynisz tego w ciągu 10 minut, operację trzeba będzie powtórzyć. Po wpisaniu kodu i jego weryfikacji, możesz korzystać z usługi Orange Hotspot w sposób nieograniczony.

 

Jeśli masz dodatkowe pytania, zadzwoń pod numer

 • *800 z telefonu Orange (opłata 1,50 zł z VAT za całość połączenia) lub
 • 510800800 (opłata 1,50 zł z VAT za całość połączenia z telefonu w abonamencie, 2 zł z VAT za całość połączenia z telefonu na kartę)
Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?
 • Dlaczego prędkość połączenia w trakcie pracy w hotspocie zmienia się?
  Zwykle jest to spowodowane zmianą siły sygnału lub zmianą liczby użytkowników zalogowanych do jednego punktu dostępowego.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Czy mój komputer jest bezpieczny podczas korzystania z internetu przy użyciu Orange Hotspot?
  Korzystanie z sieci internet przy użyciu wszystkich możliwych metod zabezpieczających, takich jak wysokiej klasy zapora połączenia internetowego (firewall), zainstalowane aktualne poprawki systemu operacyjnego oraz działające, aktualne oprogramowanie antywirusowe można uznać za bezpieczne. Pomimo tych zabezpieczeń każdy komputer podłączony do internetu jest narażony na potencjalne próby włamań. Orange przydziela prywatne adresy IP, co dodatkowo zmniejsza podatność użytkowników na próby włamań do ich systemów.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Czy użytkowanie urządzeń radiowych WLAN jest legalne?
  Częstotliwości WLAN są ogólnie dostępne. Ich użytkowanie nie wymaga licencji oraz nie jest regulowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej Taka regulacja prawna obowiązuje w większości krajów. Liberalne podejście do WLAN jest także spowodowane niską mocą maksymalną urządzeń wynoszącą zaledwie 100 miliwatów.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Czy w jednym miejscu może być dostępna więcej niż jedna sieć WLAN?
  Taka sytuacja jest możliwa. Użytkownik wybiera sieć, z której chce skorzystać poprzez ustawienie
  identyfikatora sieci SSID (ang. Service Set IDentifier). Dla WLAN w sieci Orange jest to orange.hotspot. W przypadku współistnienia sieci może wystąpić pogorszenie jakości usługi ze względu na zakłócenia.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Czy podczas korzystania z Orange Hotspot jest limit na przesyłane dane?
  Podczas korzystania z Orange Hotspot nie ma limitu ilości przesyłanych danych, natomiast w przypadku używania kart zdrapek istnieje limit czasowy korzystania z usługi.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Jak się wylogować?
  Przejdź do okna, w którym się logowałeś i kliknij odpowiedni przycisk. Jeśli wcześniej zamknąłeś okno przeglądarki z ekranem logowania, wejdź na stronę http://www.orange.pl/hotspot. Pod tym adresem znajduje się zamknięta wcześniej konsola logowania.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Jaki typ adresu IP ma mój komputer zalogowany w Orange Hotspot?
  Twój komputer ma adres prywatny, dynamiczny, czyli przydzielony przez serwer DHCP automatycznie po wykryciu komputera w sieci.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Jaka jest szybkość transmisji przy korzystaniu z Hotspot?

  Szybkość Orange Hotspot pozwala na komfortowe korzystanie z zasobów internetu, w tym treści multimedialnych oraz szybkie ściąganie dużych załączników do e-maili.

  Standard WLAN używany w Orange Hotspot przewiduje prędkość do 11 megabitów na sekundę. Prędkość w konkretnej chwili zależy istotnie od szeregu czynników, takich jak: warunki radiowe (zakłócenia), odległość od punktu dostępowego, liczba zalogowanych do jednego punktu użytkowników. Prędkość dostępu do poszczególnych części internetu jest też uzależniona od ruchu w samej sieci globalnej.

  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Jakie są wymagania odnośnie systemu operacyjnego?
  Każdy system operacyjny komputera obsługujący technologię WLAN umożliwia jednocześnie korzystanie z usługi Orange Hotspot. Jedynym warunkiem jest poprawne zainstalowanie i skonfigurowanie komputera obsługującego protokół IP z adapterem zgodnym z IEEE 802.11b (WiFi).
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Co muszę zainstalować na komputerze?
  Jeśli posiadasz sprzęt z wbudowanym modułem WLAN (np. laptopa z technologią Intel Centrino) nie jest wymagana instalacja dodatkowych urządzeń. Jeśli nie masz takiego modułu, niezbędna jest jego instalacja. Kartę rozszerzającą można kupić w większości sklepów komputerowych. Pamiętaj o stosowaniu się do procedury instalacyjnej zgodnie z wytycznymi producenta adaptera. Na przykład producenci często wymagają, aby najpierw zainstalować sterownik z dołączonej płyty CD, a dopiero potem można włożyć adapter do komputera.
  Czy te informacje okazały się przydatne?