korzystanie z usługi Orange Hotspot

DrukujEXPORTUJ PDF

Hotspots, czyli punkty dostępowe do internetu w technologii WLAN (inaczej zwanej "Wireless LAN" lub "Wi-Fi") powstają na całym świecie.

Orange Hospot to usługa pozwalająca na osiągnięcie szybkości transmisji danych do poziomu 11 Mb/s. Bez kabli, wyposażony jedynie w urządzenie z modułem WLAN, możesz korzystać z dostępu do internetu oraz swoich ulubionych aplikacji internetowych.

Na terenie danej lokalizacji moze działać kilka sieci WiFi, każda z nich oznaczona jest specjalnym identyfikatorem, (tzw. SSID).

Aby korzystać z usługi Orange Hotspot, wybierz z listy dostepnych sieci tę oznaczoną jako "orange.hotspot" Korzystanie z usługi Orange Hotspot jest niezwykle proste, wystarczy wykupić usługę Orange Hotspot, dzięki której będziesz korzystał z nielimitowanego dostępu do internetu.

Regulamin usługi Orange Hotspot

Lokalizacje Orange Hotspot

Wpisz swój numer telefonu na stronie, która pojawi się zaraz po uruchomieniu przeglądarki lub też wpisz w niej adres http://www.orange.pl/hotspot. Po chwili otrzymasz SMS z kodem, który należy podać w specjalnej formatce.

Jeśli nie uczynisz tego w ciągu 10 minut, operację trzeba będzie powtórzyć. Po wpisaniu kodu i jego weryfikacji, możesz korzystać z usługi Orange Hotspot w sposób nieograniczony.

 

Jeśli masz dodatkowe pytania, zadzwoń pod numer

 • *800 z telefonu Orange (opłata 1,50 zł z VAT za całość połączenia) lub
 • 510800800 (opłata 1,50 zł z VAT za całość połączenia z telefonu w abonamencie, 2 zł z VAT za całość połączenia z telefonu na kartę)
Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?
 • Nie mogę się połączyć. Jaka może być przyczyna?

  Możliwe są następujące przypadki (w kolejności od najbardziej prawdopodobnych):

  • brak sygnału radiowego w miejscu, w którym się znajduje adapter WLAN
  • niepoprawny identyfikator SSID (powinien być "orange.hotspot")
  • niepoprawne ustawienie typu połączenia: AdHoc zamiast Infrastructure. W przypadku korzystania z sieci punktów dostępowych, połączenie powinno zostać skonfigurowane jako "Infrastructure"
  • niewłaściwie zainstalowany adapter WLAN
  • niepoprawne parametry protokołu TCP/IP (powinny być w pełni automatyczne, z włączonym DHCP)
  • adapter niezgodny z normą WLAN IEEE 802.11b lub jego brak
  • uszkodzona karta WLAN lub gniazdo PCMCIA
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Mój komputer wskazuje połączenie już po wylogowaniu się z usługi Orange Hotspot. Czy tak ma być i czy to połączenie jest płatne?
  Tak powinno być. Opisywane w pytaniu połączenie jest wyłącznie do punktu dostępowego i jest ono bezpłatne. Dzięki temu połączeniu możesz uruchomić m.in. stronę logowania oraz korzystać z treści udostępnionych bezpłatnie.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Czy Orange Hotspot będzie dostępny na moim osiedlu?
  Nasza usługa świadczona jest w miejscach o największym potencjale pod względem użytkowników. Na razie nie przewidujemy instalacji osiedlowych WLAN naszej sieci.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Jeśli opuszczę Hotspot bez wylogowania się (zamknę komputer i sprzęt znajdzie się poza lokalizacją), to czy ktoś może wykorzystać moją sesję?
  Jest to możliwe, jeśli ktoś celowo chciałby się pod Ciebie podszyć i wykorzystać sesję do wykonania
  włamania w internecie. Dlatego zawsze pamiętaj o wylogowaniu się z serwisu celem uniknięcia tego typu sytuacji. W przypadku używania karty zdrapki 2-godzinnej ważnej przez 60 dni wylogowanie się
  dodatkowo zatrzymuje licznik z czasem pozostałym na korzystanie z Orange Hotspot.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Czy w jednym miejscu może być dostępna więcej niż jedna sieć WLAN?
  Taka sytuacja jest możliwa. Użytkownik wybiera sieć, z której chce skorzystać poprzez ustawienie
  identyfikatora sieci SSID (ang. Service Set IDentifier). Dla WLAN w sieci Orange jest to orange.hotspot. W przypadku współistnienia sieci może wystąpić pogorszenie jakości usługi ze względu na zakłócenia.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Jak się wylogować?
  Przejdź do okna, w którym się logowałeś i kliknij odpowiedni przycisk. Jeśli wcześniej zamknąłeś okno przeglądarki z ekranem logowania, wejdź na stronę http://www.orange.pl/hotspot. Pod tym adresem znajduje się zamknięta wcześniej konsola logowania.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Jaka jest szybkość transmisji przy korzystaniu z Hotspot?

  Szybkość Orange Hotspot pozwala na komfortowe korzystanie z zasobów internetu, w tym treści multimedialnych oraz szybkie ściąganie dużych załączników do e-maili.

  Standard WLAN używany w Orange Hotspot przewiduje prędkość do 11 megabitów na sekundę. Prędkość w konkretnej chwili zależy istotnie od szeregu czynników, takich jak: warunki radiowe (zakłócenia), odległość od punktu dostępowego, liczba zalogowanych do jednego punktu użytkowników. Prędkość dostępu do poszczególnych części internetu jest też uzależniona od ruchu w samej sieci globalnej.

  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Jakie są wymagania odnośnie systemu operacyjnego?
  Każdy system operacyjny komputera obsługujący technologię WLAN umożliwia jednocześnie korzystanie z usługi Orange Hotspot. Jedynym warunkiem jest poprawne zainstalowanie i skonfigurowanie komputera obsługującego protokół IP z adapterem zgodnym z IEEE 802.11b (WiFi).
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Dlaczego prędkość połączenia w trakcie pracy w hotspocie zmienia się?
  Zwykle jest to spowodowane zmianą siły sygnału lub zmianą liczby użytkowników zalogowanych do jednego punktu dostępowego.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Czy jest prędkość gwarantowana?
  Prędkość uzależniona jest od wielu czynników takich jak: liczba aktualnie zalogowanych użytkowników, zakłócenia radiowe w hotspocie, chwilowe opóźnienia w sieci internet lub inne, niezależne od sieci Orange. Przy zależności od tak wielu czynników, operator nie może zagwarantować konkretnej prędkości.
  Czy te informacje okazały się przydatne?