korzystanie z usługi Orange Hotspot

DrukujEXPORTUJ PDF

Hotspots, czyli punkty dostępowe do internetu w technologii WLAN (inaczej zwanej "Wireless LAN" lub "Wi-Fi") powstają na całym świecie.

Orange Hospot to usługa pozwalająca na osiągnięcie szybkości transmisji danych do poziomu 11 Mb/s. Bez kabli, wyposażony jedynie w urządzenie z modułem WLAN, możesz korzystać z dostępu do internetu oraz swoich ulubionych aplikacji internetowych.

Na terenie danej lokalizacji moze działać kilka sieci WiFi, każda z nich oznaczona jest specjalnym identyfikatorem, (tzw. SSID).

Aby korzystać z usługi Orange Hotspot, wybierz z listy dostepnych sieci tę oznaczoną jako "orange.hotspot" Korzystanie z usługi Orange Hotspot jest niezwykle proste, wystarczy wykupić usługę Orange Hotspot, dzięki której będziesz korzystał z nielimitowanego dostępu do internetu.

Regulamin usługi Orange Hotspot

Lokalizacje Orange Hotspot

Wpisz swój numer telefonu na stronie, która pojawi się zaraz po uruchomieniu przeglądarki lub też wpisz w niej adres http://www.orange.pl/hotspot. Po chwili otrzymasz SMS z kodem, który należy podać w specjalnej formatce.

Jeśli nie uczynisz tego w ciągu 10 minut, operację trzeba będzie powtórzyć. Po wpisaniu kodu i jego weryfikacji, możesz korzystać z usługi Orange Hotspot w sposób nieograniczony.

 

Jeśli masz dodatkowe pytania, zadzwoń pod numer

 • 510800800 (opłata 1,50 zł z VAT za całość połączenia z telefonu w abonamencie, 2 zł z VAT za całość połączenia z telefonu na kartę)
Czy informacje zawarte w artykule okazały się przydatne?
 • Czy w jednym miejscu może być dostępna więcej niż jedna sieć WLAN?
  Taka sytuacja jest możliwa. Użytkownik wybiera sieć, z której chce skorzystać poprzez ustawienie
  identyfikatora sieci SSID (ang. Service Set IDentifier). Dla WLAN w sieci Orange jest to orange.hotspot. W przypadku współistnienia sieci może wystąpić pogorszenie jakości usługi ze względu na zakłócenia.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Jakie są wymagania odnośnie systemu operacyjnego?
  Każdy system operacyjny komputera obsługujący technologię WLAN umożliwia jednocześnie korzystanie z usługi Orange Hotspot. Jedynym warunkiem jest poprawne zainstalowanie i skonfigurowanie komputera obsługującego protokół IP z adapterem zgodnym z IEEE 802.11b (WiFi).
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Czy fale radiowe WLAN są szkodliwe?
  Większość urządzeń WLAN pracuje na częstotliwościach 2.4 GHz, z mocą nieprzekraczającą 100 miliwatów. Jest to bardzo słaba fala elektromagnetyczna, która nie powinna powodować zakłóceń innych urządzeń. Nie stwierdzono wpływu emisji urządzeń WLAN na zdrowie człowieka, czego dowodem są atesty odpowiednich służb w każdym kraju, w którym urządzenia te są dopuszczone do użytku.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Czy użytkowanie urządzeń radiowych WLAN jest legalne?
  Częstotliwości WLAN są ogólnie dostępne. Ich użytkowanie nie wymaga licencji oraz nie jest regulowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej Taka regulacja prawna obowiązuje w większości krajów. Liberalne podejście do WLAN jest także spowodowane niską mocą maksymalną urządzeń wynoszącą zaledwie 100 miliwatów.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Mój komputer wskazuje połączenie już po wylogowaniu się z usługi Orange Hotspot. Czy tak ma być i czy to połączenie jest płatne?
  Tak powinno być. Opisywane w pytaniu połączenie jest wyłącznie do punktu dostępowego i jest ono bezpłatne. Dzięki temu połączeniu możesz uruchomić m.in. stronę logowania oraz korzystać z treści udostępnionych bezpłatnie.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Czym jest WLAN??
  WLAN jest technologią radiowego przesyłania danych na średnie odległości (standardowo do 100 metrów). WLAN występuje najczęściej w standardzie IEEE 802.11b, zwanym potocznie WiFi. Właśnie ten standard jest wykorzystywany przez Orange Hotspot. Maksymalna prędkość wynosi 11 megabitów na sekundę.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Dlaczego prędkość połączenia w trakcie pracy w hotspocie zmienia się?
  Zwykle jest to spowodowane zmianą siły sygnału lub zmianą liczby użytkowników zalogowanych do jednego punktu dostępowego.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Czy jest prędkość gwarantowana?
  Prędkość uzależniona jest od wielu czynników takich jak: liczba aktualnie zalogowanych użytkowników, zakłócenia radiowe w hotspocie, chwilowe opóźnienia w sieci internet lub inne, niezależne od sieci Orange. Przy zależności od tak wielu czynników, operator nie może zagwarantować konkretnej prędkości.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Czy jeśli po zamknięciu budynku, w którym jest Orange Hotspot podejdę pod okno lub ścianę to będę mógł skorzystać z usługi?
  Gwarantujemy zasięg usługi wewnątrz lokalizacji. Na zewnątrz lokalizacji zasięg może być dostępny, jednak nie możemy dać gwarancji tego zasięgu oraz jakości usługi.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Nie mogę się połączyć. Jaka może być przyczyna?

  Możliwe są następujące przypadki (w kolejności od najbardziej prawdopodobnych):

  • brak sygnału radiowego w miejscu, w którym się znajduje adapter WLAN
  • niepoprawny identyfikator SSID (powinien być "orange.hotspot")
  • niepoprawne ustawienie typu połączenia: AdHoc zamiast Infrastructure. W przypadku korzystania z sieci punktów dostępowych, połączenie powinno zostać skonfigurowane jako "Infrastructure"
  • niewłaściwie zainstalowany adapter WLAN
  • niepoprawne parametry protokołu TCP/IP (powinny być w pełni automatyczne, z włączonym DHCP)
  • adapter niezgodny z normą WLAN IEEE 802.11b lub jego brak
  • uszkodzona karta WLAN lub gniazdo PCMCIA
  Czy te informacje okazały się przydatne?
wirtualny doradcazdalny dostęp